II Wykłady nt. Neuroteologii

II Wykłady nt. Neuroteologii

Współpraca z Mariuszem szła nam tak dobrze, że postanowiliśmy rozciągnąć ją na kolejne wykłady. Tym razem padło na neuroteologię. Pod tą tajemniczą nazwą kryje się stosunek mózgu do wierzeń i przekonań religijnych. Poznaliśmy też inne zagadkowe pojęcia jak ‚Padaczka Dostojewskiego’, która jest formą padaczki silnie związaną z religijnymi halucynacjami. Jak ostatnim razem wykład wywołał duże zainteresowanie i pobudził niejedną dyskusję, w których sami z chęcią braliśmy udział.